Egipat Izvoza Uvoz Vanjsku. Cairo EGY Egipat

Međunarodne poslovne Egipat: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... EG

EENI  Afrika Vanjske trgovine 

Egipat -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
EGYPT Foreign Trade
Milijuni USD
Egipat -  Uvoz: 24,100 Uvoz/Svijet=0.23%. Uvoz/GDP= 2.41.
Egipat -  izvoz: 14,330 izvoz/Svijet=0.14%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 11.33%.  

Egipat Ekonomija
Globalizacija: 62.2
100
Bruto domaći proizvod: 339200 (PPP)
po glavi: 4,400 USD
World 9,300
Valuta LE (ISO= EGP)
Stanovništvo: 78,887,007
Nezaposlenost: 10.00%
Km2= 1,001,450.00

Egipat  Posluju  
Ekonomija - Sloboda
= 58,0
Posao= 64,7
Trgovina= 63,4
Vlada 66,1
Valuta= 65,9
Ulaganja= 50
Financije= 50
Autorsko pravo= 40
Korupcija= 29
Rada= 61,3
100 Best
Korupcija= 2,8
10 Transparentnost

Egipat Sporazumi: Afrička razvojna banka, Afrička unija, New Africas Partnerstvo za razvoj, UNECA, AGOA, FOCAC, Arapska liga, ESCWA, Islamska banka za razvoj, Organizacija islamske konferencije, Ujedinjeni narodi, konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Svjetska banka.
Srednji istok


Egipat izvoz Egipat Predmet: Poslovanje u Egipat    Cairo 
Africa مصر  (Egyptian).  Cairo, Alexandria, Al Fayyum, Asyut, Tanja, Port Said, Luxor, Damietta, Suez, Sharm ash Shaykh.  Jezik: Arabic العربية (ar).  Valuta: pound (LE).  ISO = EG  ISO3 = EGY. 

Egipat 100 Jezik
GMT= +2:00.  Tel= 20 (2).  Volt= 110/220v.  Zemljopis: 29.871,26.494,5
EGYPT EGYPT Exports
EGIPTO Exportaciones EGIPTO
ÉGYPTE Exportations ÉGYPTE
Egito Exportação Egito

Egipat  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Egipat, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik