Europa Izvoza Uvoz Hrvatska Srbija Slovenija

Vanjsku trgovinu Europa: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Njemačka, Mađarska, Estonija, Finska

EENI 
Europskim zemljama (Izvoza Uvoz Vanjsku trgovinu)
Hrvatska Hrvatska Izvoza Uvoz

Slovenija Slovenija Uvoznik
Njemačka Njemačka Vanjsku trgovinu
Mađarska Mađarska Inozemnih izravnih ulaganj
Rumunjska Rumunjska Caraş-Severin

Export Foreign Trade


Zemljama Europske unije (Izvoza Uvoz)

Austrija
Belgija
Bugarska
Cipar
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Italija

Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Poljska
Portugal
Slovačka
Španjolska
Švedska
Ujedinjeno Kraljevstvo


Europskih zemalja (ne Europska unija)
Bosna Bosna i Hercegovina Vanjsku trgovinu
Srbija Srbija Vojvodina Izvoza Uvoz
Makedonija Makedonija Izvoznik
Crna Gora Crna Gora Vanjsku trgovinu
Rusija Rusija Inozemnih izravnih ulaganj

Albanija
Andora
Armenija
Bjelorusija
Grenland
Gruzija
Island
Lihtenštajn

Moldova
Monako
Norveška
San Marino
Švicarska
Sveta Stolica
Turska
Ukrajina

EENI - Poslovanja škole

Magistarski Vanjsku trgovinu
Magistarski Vanjsku trgovinu

International Business

Europa, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik,Bosna i Hercegovina, Makedonija, Njemačka, Mađarska, Crna Gora, Španjolska