Honduras Izvoza Uvoz Vanjsku. Tegucigalpa HND Honduras

Međunarodne poslovne Honduras: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... HN

EENI  Amerika Vanjske trgovine 

Honduras -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
HONDURAS Foreign Trade
Milijuni USD
Honduras -  Uvoz: 4,161 Uvoz/Svijet=0.04%. Uvoz/GDP= 0.4161.
Honduras -  izvoz: 1,726 izvoz/Svijet=0.02%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 29.13%.  

Honduras Ekonomija
Globalizacija: 63.85
100
Bruto domaći proizvod: 20210 (PPP)
po glavi: 2,800 USD
World 9,300
Valuta L (ISO= HNL)
Stanovništvo: 7,326,496
Nezaposlenost: 28.00%
Km2= 112,090.00

Honduras  Posluju  
Ekonomija - Sloboda
= 58,7
Posao= 64,4
Trgovina= 78
Vlada 79,7
Valuta= 73,5
Ulaganja= 50
Financije= 60
Autorsko pravo= 30
Korupcija= 25
Rada= 40,9
100 Best
Korupcija= 2,6
10 Transparentnost

Honduras Sporazumi: Inter-Američke razvojne banke (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Ujedinjeni narodi, konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Svjetska banka.
Latinska Amerika


Honduras izvoz Honduras Predmet: Poslovanje u Honduras    Tegucigalpa 
America HONDURAS  (Honduran).  Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Puerto Cortés, La Ceiba.  Jezik: Spanish Español (es).  Valuta: lempira (L).  ISO = HN  ISO3 = HND. 

Honduras 100 Jezik
GMT= -6:00.  Tel= 504.  Volt= 110/220v.  Zemljopis: -86.619,14.819,5
HONDURAS HONDURAS Exports
HONDURAS Exportaciones HONDURAS
HONDURAS Exportations HONDURAS
Honduras Exportação Honduras

Honduras  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Honduras, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik