Komori Izvoza Uvoz Vanjsku. Moroni COM Komori

Međunarodne poslovne Komori: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... KM

EENI  Afrika Vanjske trgovine 

Komori -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
COMOROS Foreign Trade
Milijuni USD
Komori -  Uvoz: 115 Uvoz/Svijet=0.00%. Uvoz/GDP= 0.0115.
Komori -  izvoz: 34 izvoz/Svijet=0.00%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 33.79%.

Komori 100 Jezik
GMT= +3:00.  Tel= 269 (73).  Volt= 220v.  Zemljopis: 43.675,-11.892,5
COMOROS COMOROS Exports
COMORES Exportaciones COMORES
COMORES Exportations COMORES
Comores Exportação Comores

Komori  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Komori, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik