Mauricijus Izvoza Uvoz Vanjsku. Port Louis MUS Mauricijus

Međunarodne poslovne Mauricijus: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... MU

EENI  Afrika Vanjske trgovine 


MAURITIUS Foreign Trade
Milijuni USD
Mauricijus -  Uvoz: 2,507 Uvoz/Svijet=0.02%. Uvoz/GDP= 0.2507.
Mauricijus -  izvoz: 1,949 izvoz/Svijet=0.02%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 27.37%.

Mauricijus 100 Jezik
GMT= +4:00.  Tel= 230.  Volt= 220v.  Zemljopis: 57.56011962890625,-20.255755447998474,10
MAURITIUS MAURITIUS Exports
MAURICIO Exportaciones MAURICIO
ÎLE MAURICE Exportations ÎLE MAURICE
Maurícia Exportação Maurícia

Mauricijus  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Mauricijus, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik