Katar Izvoza Uvoz Vanjsku. Doha QAT Katar

Međunarodne poslovne Katar: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... QA

EENI  Azija Vanjske trgovine 

Katar -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
QATAR Foreign Trade
Milijuni USD
Katar -  Uvoz: 6,706 Uvoz/Svijet=0.07%. Uvoz/GDP= 0.6706.
Katar -  izvoz: 24,900 izvoz/Svijet=0.24%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 140.41%.  

Katar Ekonomija
Globalizacija: 65.51
100
Bruto domaći proizvod: 22510 (PPP)
po glavi: 26,100 USD
World 9,300
Valuta QR (ISO= QAR)
Stanovništvo: 885,359
Nezaposlenost: 2.70%
Km2= 11,437.00

Katar  Posluju  
Ekonomija - Sloboda
= 65,8
Posao= 75,7
Trgovina= 81,6
Vlada 69,1
Valuta= 67,3
Ulaganja= 40
Financije= 50
Autorsko pravo= 50
Korupcija= 60
Rada= 64,7
100 Best
Korupcija= 6,5
10 Transparentnost

Katar Sporazumi: Azijska razvojna banka, Ekonomska i socijalna komisija za Aziju i Pacifik (ESCAP), BOAO Arapska liga, ESCWA, Islamska banka za razvoj, Organizacija islamske konferencije, Ujedinjeni narodi, konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Svjetska banka.
Srednji istok


Katar izvoz Katar Predmet: Poslovanje u Katar    Doha 
Asia قطر  ((of) Qatar).  Doha, Umm Bab, Sukhan, Umm Sid, Al Khawr, Al Khuwayr, Ar Rayyan.  Jezik: Arabic العربية (ar).  Valuta: riyal (QR).  ISO = QA  ISO3 = QAT. 

Katar 100 Jezik
GMT= +3:00.  Tel= 974.  Volt= 220v.  Zemljopis: 51.191,25.31,6
QATAR QATAR Exports
QATAR Exportaciones QATAR
QATAR Exportations QATAR
Catar Exportação Catar

Katar  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Katar, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik