Sudan Izvoza Uvoz Vanjsku. Khartoum SDN Sudan

Međunarodne poslovne Sudan: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... SD

EENI  Afrika Vanjske trgovine 

Sudan -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
SUDAN Foreign Trade
Milijuni USD
Sudan -  Uvoz: 5,028 Uvoz/Svijet=0.05%. Uvoz/GDP= 0.5028.
Sudan -  izvoz: 6,989 izvoz/Svijet=0.07%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 14.15%.  

Sudan Ekonomija
Globalizacija: 38.86
100
Bruto domaći proizvod: 84930 (PPP)
po glavi: 2,100 USD
World 9,300
Valuta SD (ISO= SDD)
Stanovništvo: 41,236,378
Nezaposlenost: 18.70%
Km2= 2,505,810.00

Sudan  Posluju  
Ekonomija - Sloboda
= -
Posao= -
Trgovina= -
Vlada -
Valuta= -
Ulaganja= -
Financije= -
Autorsko pravo= -
Korupcija= -
Rada= -
100 Best
Korupcija= 1,6
10 Transparentnost

Sudan Sporazumi: Afrička razvojna banka, Afrička unija, New Africas Partnerstvo za razvoj, UNECA, AGOA, FOCAC, Arapska liga, ESCWA, Islamska banka za razvoj, Organizacija islamske konferencije, Zajedničko tržište za Istocna i Južna Afrika (COMESA), IGAD, Ujedinjeni narodi, konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Svjetska banka.


Sudan izvoz Sudan Predmet: Poslovanje u Sudan    Khartoum 
Africa السودان  (Sudanese).  Khartoum, Juba, Bor, Nyala, Darfur, Atbara, Kassala, Port Sudan, Malakal, Waw.  Jezik: Arabic العربية (ar).  Valuta: dinar (SD).  ISO = SD  ISO3 = SDN. 

Sudan 100 Jezik
GMT= +2:00.  Tel= 249 (11).  Volt= 220v.  Zemljopis: 30.049,13.831,5
SUDAN SUDAN Exports
SUDÁN Exportaciones SUDÁN
SOUDAN Exportations SOUDAN
Sudão Exportação Sudão

Sudan  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Sudan, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik