Surinam Izvoza Uvoz Vanjsku. Paramaribo SUR Surinam

Međunarodne poslovne Surinam: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... SR

EENI  Azija Vanjske trgovine 

Surinam -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
SURINAME Foreign Trade
Milijuni USD
Surinam -  Uvoz: 750 Uvoz/Svijet=0.01%. Uvoz/GDP= 0.075.
Surinam -  izvoz: 881 izvoz/Svijet=0.01%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 78.38%.

Surinam 100 Jezik
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Zemljopis: -55.911,4.126,5
SURINAME SURINAME Exports
SURINAM Exportaciones SURINAM
SURINAM Exportations SURINAM
Suriname Exportação Suriname

Surinam  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Surinam, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik