Baein Izvoza Uvoz Vanjsku. Manama BHR Baein

Međunarodne poslovne Baein: Izvoznik, Posao, Uvoz, Vanjska Trgovina, Carinska, Izvoziti, Logistika ... BH

EENI  Azija Vanjske trgovine 

Baein -  Vanjske trgovine izvoz Uvoz
BAHRAIN Foreign Trade
Milijuni USD
Baein -  Uvoz: 7,830 Uvoz/Svijet=0.08%. Uvoz/GDP= 0.783.
Baein -  izvoz: 11,170 izvoz/Svijet=0.11%.
(izvoz+Uvoz)/GDP= 134.66%.  

Baein Ekonomija
Globalizacija: 72.89
100
Bruto domaći proizvod: 14110 (PPP)
po glavi: 20,500 USD
World 9,300
Valuta BD (ISO= BHD)
Stanovništvo: 698,585
Nezaposlenost: 15.00%
Km2= 665.00

Baein  Posluju  
Ekonomija - Sloboda
= 74,8
Posao= 79,6
Trgovina= 80
Vlada 79,4
Valuta= 74,0
Ulaganja= 60
Financije= 80
Autorsko pravo= 60
Korupcija= 50
Rada= 85,1
100 Best
Korupcija= 5,4
10 Transparentnost

Baein Sporazumi: Azijska razvojna banka, Ekonomska i socijalna komisija za Aziju i Pacifik (ESCAP), BOAO Arapska liga, ESCWA, Islamska banka za razvoj, Organizacija islamske konferencije, Ujedinjeni narodi, konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Svjetska banka.
Srednji istok


Baein izvoz Baein Predmet: Poslovanje u Baein    Manama 
Asia البحرين  (Bahraini).  Manama, Awali, Sitrah, Mina Salman, Ar Rifa as Sharqui, Jidd Hafs, Madinat Isa.  Jezik: Arabic العربية (ar).  Valuta: dinar (BD).  ISO = BH  ISO3 = BHR. 

Baein 100 Jezik
GMT= +3:00.  Tel= 973.  Volt= 220v.  Zemljopis: 50.559,26.022,5
BAHRAIN BAHRAIN Exports
BAHREIN Exportaciones BAHREIN
BAHREÏM Exportations BAHREÏM
Barém Exportação Barém

Baein  Uvoznici  Kupci  Izvoznici  Internacionalizacija  Strane direktne investicije  Međunarodna trgovina  Statistika  Trgovina  Država - Rizik  Posao - Trendovi Istraživanje  Carinska  Promet  Logistika  distribucija  Promocija  Natječaji  Sajmovi

Poslovati u Baein, Izvoznik, Izvoz, Izvoziti, Izvoza, Izvesti, Međunarodno Poslovanje, Poslovati, Vanjska Trgovina, Export, Import, Uvoz, Uvoznik, Internacionalizacija, Strane Direktne Investicije, FDI, Master, Carinska, Globalizacija, Promet, Logistika, Imenik